Press ESC to close

psychologie

Psychologie je vědou soustředící se na lidské chování a uvažování. Psychologie se snaží porozumět podnětům a lidskému chování.