Konflikty se nevyhnou nikomu z nás, jsou přirozenou součástí mezilidské komunikace. Občas přijde chvíle, kdy se nám něco nelíbí a máme potřebu dát najevo svůj nesouhlas. Jak v takovém případě konflikt co nejefektivněji vyřešit? A jaké jsou způsoby řešení konfliktů? Pojďme si vysvětlit v následujícím článku.

Konflikty a jejich druhy

Konflikty lze rozdělit do dvou základních skupin – intrapersonální a interpersonální. Intrapersonální konflikt je konflikt uvnitř nás, týká se našeho nitra. V životě se s ním setkáváme denně. Například když jsou naše tužby v rozporu s našimi povinnostmi. Ačkoliv zde nefigurují žádné jiné osoby, dokážou být tyto konflikty stejně vyčerpávající a únavné jako ty mezilidské. Interpersonální konflikt se týká dvou a více lidí. Těmto konfliktům se bude věnovat náš článek – pojďme si v následujícím odstavci představit interpersonální styly řešení konfliktů.

Jaké existují styly řešení konfliktů?

Podle Ilony Gillernové můžeme styly řešení konfliktů rozdělit do pěti typů. Jsou jimi úniková želva, soupeřivý žralok, přizpůsobivý medvídek, kompromisní liška a integrační sova. Každý z nich má své jedinečné znaky a odlišuje se jimi od ostatních typů.

1) Úniková želva

Konflikty želvě působí negativní pocity, nesnáší je, a proto se jim vyhýbá, jak to je jen možné. Často se i vzdá svých záměrů či prosazení vlastního názoru, jen aby ke konfliktu nedošlo.

Kdy tento styl využít? Převážně v situacích, které nejsou tak důležité a hádka je pro nás pouze ztrátou času, případně pokud si druhý člověk jede „to svoje“ a my nemáme šanci dospět ke kompromisu.

2) Soupeřivý žralok

Žralok na rozdíl od předchozího typu konflikty neváhá způsobit. Prioritou jsou jeho vlastní zájmy. Má touhu ostatní přesvědčovat o své pravdě, ačkoliv jeho názor ostatní nesdílejí anebo dokonce důrazně odmítají. Ukazuje svou sílu a neváhá se uchýlit k zastrašování druhých. Se žralokem se většinou nelze dohodnout.

Kdy tento styl využít? V ojedinělých situacích – v případě potřeby zavedení nepopulárního opatření, rychlého rozhodování nebo když s námi druzí nejednají férově.

Ve vztazích je časté soupeření o moc

3) Přizpůsobivý medvídek

Dbá na udržení vztahů s ostatními, své vlastní cíle raději upozadí. Nechce ničit vztahy v kolektivu a narušovat atmosféru. Snaží se udržovat v konfliktech neutrální postoj a působit jako ten hodný a přizpůsobivý.

Kdy tento styl využít? Lze použít například při řešení konfliktů na pracovišti, kde chcete působit „bezproblémově“ nebo v případě, že víte, že jste neměli pravdu či jste se zmýlili.

4) Kompromisní liška

Tento styl dbá na své ale zároveň i soupeřovy zájmy. Snaží se najít kompromis, aby byli oba spokojení, každý z nich se sice musí něčeho vzdát. Liška vždy jedná férově.

Kdy tento styl použít? V partnerských vztazích, kde je třeba se dohodnout na kompromisu, ve větší skupince lidí ve stejné pozici, při dočasném řešení situace či v situaci, kdy je třeba jednat rychle.

5) Integrační sova

Sova se snaží vyhnout negativním pocitům. Chce, aby byla spokojená jak ona sama, tak ostatní, aby byly splněny cíle její, tak i ostatních. Konflikt považuje za způsob, jak si navzájem sdělit své pocity a očekávání a zároveň snížit napětí.

Kdy tento styl použít? V případě, že je nutné se dohodnout ve větší skupince lidí nebo chcete řešení, které bude dlouhodobé a trvalé.

Jaké jsou strategie řešení konfliktů?

Z hlediska psychologie lze strategie řešení konfliktů rozdělit na dvě skupiny podle jednání účastníků. Spontánní řešení je impulzivní reakce na vzniklý spor – většinou útěk, agrese, rezignace. Člověk jedná přirozeně, za účelem se zachránit. Záměrné řešení je oproti předchozímu více promyšlené, nejedná se o okamžitou reakci. Jsou zde uplatňovány poznatky ze sociální psychologie. Existuje několik možností, jak můžete s protistranou jednat:

  • dané osobě dáte za pravdu
  • naznačíte, že byste také chtěli něco říci
  • dáte najevo, že danou osobu a její postoj chápete
  • nesouhlasíte s danou osobou, důrazně ji odmítnete
  • budete se snažit vysvětlit svůj postoj
  • nabídnete jiné řešení (kompromis)

Dá se konfliktům předejít?

Ať už se jedná o řešení konfliktů na pracovišti, ve škole či ve vztazích, většina lidí je nemá ráda a nerada se do nich zapojuje. Přirozeně se konfliktům snaží vyhýbat. Ne vždy to ale je dobrá strategie. Zejména v partnerských vztazích mohou být občasné spory prospěšné – dochází v nich totiž k vyjasnění názorů. Konflikt dává možnost zjistit, jak na problém partner nahlíží a vymyslet takové řešení, aby byli oba spokojení.

Hádky bývají stresující, proto se jim lidé snaží často vyhýbat

V některých situacích je ale lepší sporům předejít nebo se do nich nenechat zatáhnout. Mohou to být například situace, kdy nemáme čas ani energii se konfliktem zabývat nebo se jedná o banalitu, která pro nás není tak důležitá. Je ale třeba nezapomínat, že neřešený problém se pravděpodobně objeví znovu a znovu, dokud ho nevyřešíte.

Zpětná vazba: nejlepší způsob předcházení sporům

Tento přístup je vítaný především v pracovních vztazích. Dejte ostatním lidem možnost se vyjádřit – říci, co se jim líbilo/nelíbilo nebo co by zlepšili. Protistrana tak získá pocit, že jí záleží na vašem názoru a ráda se o něj s vámi podělí. Zároveň však můžete zapracovat na věcech, které druhé straně vadí.

Pokud vás zajímá psychologie, můžete si přečíst také článek Komunikační dovednosti: Jak můžeme zlepšit naše schopnosti? nebo Haló efekt → Vše o psychologii prvního dojmu.