Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je psychické onemocnění, které se může objevit po intenzivním zážitku či události, která ohrozila vaše fyzické nebo psychické zdraví, případně životy ostatních lidí. Může za ní být násilí, útok, nehoda, válka nebo přírodní katastrofa. Možná znáte příběhy válečných veteránů, u kterých se tato porucha rozvinula a mají doživotně narušenou psychiku. V dnešní době jsou možnosti, jak tzv. PTSD úspěšně léčit.

Jaké jsou projevy PTSD?

Lidé s PTSD mohou mít potíže se spánkem nebo soustředěním a často trpí úzkostí, nebo opakujícími se vzpomínkami na traumatický zážitek.  Často se objevuje i citlivost na podněty, které jsou s událostí spojeny. Mezi další příznaky patří problémy s emocemi a chováním, což velmi omezuje společenský život. Příznaky jsou často závažné a ovlivňují každodenní život člověka s PTSD.

Jak se diagnostikuje posttraumatická stresová porucha?

Diagnostika probíhá formou psychologického vyšetření, kde se zjišťují příznaky a zážitky pacienta. Lékař provede test a zjistí, zda pacient trpí těmito příznaky:

Reaktivita

Do této kategorie příznaků se řadí potíže se spánkem, nadměrná úzkost, zvýšená citlivost na podněty, ale i záchvaty úzkosti ve chvílích, kdy se člověk dostane do situace, která připomíná zážitek.

Vyhýbavé chování

Člověk může mít snahu vyhnout se vzpomínkám nebo podnětům, které připomínají traumatickou událost. Případně nemá zájem o aktivity, na které se dříve těšil a straní se ostatních lidí.

Negativní změny v myšlení a emocích

Osoba trpící PTSD může mít negativní názory na sebe nebo na svět, neschopnost připustit pozitivní věci nebo neschopnost cítit radost.

Hypervigilance

Dalším z příznaků je zvýšená pozornost a ostražitost, snadné vystrašení nebo zvýšená agresivita.

Posttraumatická stresová porucha je diagnostikována v případě, že člověk trpí minimálně jedním příznakem z každé kategorie po dobu alespoň jednoho měsíce. Je důležité mít na paměti, že PTSD může mít různé formy a že každý může mít jiné příznaky. Pokud máte pocit, že se to týká vás nebo vašich blízkých, je rozhodně namístě vyhledat odborníka. Diagnóza je závažná a má značný vliv na kvalitu života.

Jak PTSD léčit?

Léčba posttraumatické stresové poruchy závisí na individuálních potřebách a preferencích pacienta. Obvykle zahrnuje kombinaci psychoterapie a použití léků.

  • Kognitivně-behaviorální terapie (CBT): Tato terapie se zaměřuje na přeformování negativních myšlenek a chování, které jsou spojené s PTSD. Pacient se díky ní lépe vyrovná se vzpomínkami na traumata, a naučí se zvládat příznaky PTSD.
  • Expoziční terapie: Je zaměřena na přímé zážitky s podněty, které připomínají traumata.
  • Terapie pro podporu vztahů a sociálních dovedností: Cílí na budování a upevňování vztahů s ostatními lidmi a na zlepšení sociálních dovedností.
  • Antidepresiva: Antidepresiva mohou pomoci zmírnit úzkost, depresi a další emoční problémy spojené s PTSD.
  • Léky proti úzkosti: Tyto léky pomáhají zmírnit úzkost a strach, který bývá s PTSD často spojený.

Léčbu neodkládejte

Při podezření na posttraumatickou stresovou poruchu léčbu neodkládejte.  Příznaky se mohou rozvinout i několik měsíců po traumatu. V mnoha případech se přidruží i jiné onemocnění – například panická porucha. Odkládání léčby může v závažných případech způsobit i trvalou změnu osobnosti.