Meditace je změněný stav vědomí, který má řadu pozitivních účinků na lidský organismus. Ve chvíli, kdy meditujete, vaše vědomí se dostává na vyšší úroveň. Nejvíc benefitů meditace přináší při pravidelném a dlouhodobém praktikování. Pomůže vám ve chvíli, kdy se potřebujete zbavit stresu, ale i zlepšit fyzické zdraví. Jaké jsou její hlavní přínosy?

1.     Snížení stresu

Snížení stresu se řadí k nejčastějším důvodům, proč lidé s meditací začínají. Pravidelné praktikování meditace má výrazný efekt na snížení stresu, a pomáhá snížit hladinu kortizolu. Dlouhodobý stres může být příčinou řady zdravotních problémů a meditace může jejich rozvoj zpomalit, nebo mu zcela zabránit.

2.     Zlepšení soustředění

Meditace významně zvyšuje schopnost koncentrace. Při pravidelném meditování se vaše schopnost soustředění zlepší už po osmi týdnech.

3.     Ochrana před ztrátou paměti

Významným bonusem je ochrana před ztrátou paměti. Meditace má vliv na mentální zdraví v pokročilém věku, a dokonce umí částečně zlepšit paměť u osob trpící demencí.

4.     Sebeuvědomění

Některé formy meditace vám pomohou lépe pochopit sama sebe. Zlepšíte své sebevědomí, podíváte se na sebe jinýma očima a budete lépe schopni čelit výzvám.

5.     Snížení pocitu úzkosti

Kromě chronického stresu trápí mnoho lidí stavy úzkosti a příliš emotivní reakce na různé stresory. Díky pravidelné meditaci se s nimi naučíte bojovat a vaše reakce na problémy, které s ní souvisí, se stane pozitivní a méně emotivní.  

6.     Empatie a laskavost

Budete laskavější a empatičtější k ostatním, přispějete ke zlepšení mezilidských vztahů s okolím, a navíc se zbavíte podvědomých předsudků. Díky tomu přispějete nejen ke svému štěstí, ale i ke štěstí blízkého okolí.

7.     Pozitivní vliv na bolest

Meditace pomáhá zvládat chronickou i akutní bolest. Bolest sice úplně nezmizí, ale naučíte se s ní lépe pracovat. Sníží se vaše vnímání bolesti v mozku, a zároveň zvýšíte práh bolesti.

8.     Lepší spánek

Když zařadíte meditaci do svého životního stylu, budete lépe usínat a spát kvalitním hlubokým spánkem. Lépe uvolníte tělo i mysl, a spánek vám pak přinese maximální míru odpočinku.

9.     Boj proti závislosti na alkoholu a drogách

Meditace má silný terapeutický účinek u osob závislých na alkoholu a dalších návykových látkách. Pomůže snížit chuť na návykové látky, odpoutat od nich pozornost, a je prospěšná i při nezdravých stravovacích návycích, jako je například záchvatovité přejídání.

10. Meditace rozvíjí kreativitu

Podstatným benefitem je i významný vliv na kreativitu. Chcete být produktivnější a kreativnější v práci i v osobním životě? Meditujte! Skutečně to funguje. Tím, že se vám zklidní myšlenky, vznikne prostor pro nové. Zklidněte mysl, a váš výkon bude kvalitnější.

Proč meditovat?

Meditace jako součást duševní hygieny je prospěšná v mnoha ohledech. Pomůže vám srovnat si myšlenky, zlepšit vztahy s okolím a náladu. Zanedbatelný není ani vliv na zdraví mozku. Zkuste ji do své denní rutiny zařadit, a po pár měsících můžete vyhodnotit, jaký má pro vás osobně přínos.