Sepisování závěrečných prací děsí každoročně tisíce vysokoškolských studentů. Dát dohromady tento akademický dokument totiž může být jednou z nejnáročnějších činností, se kterou se člověk v rámci svého studia setká. Takové období pak pro něj bohužel může znamenat spoustu bezesných nocí, stresu a mentálního vyčerpání.

Je však potřeba si uvědomit, že člověk má přirozenou tendenci si určité úkoly zbytečně komplikovat — a v případě závěrečné práce tomu není jinak. 

Naprosto zásadním kamenem úrazu bývá špatná organizovanost. Student často neví, na co se v rámci závěrečné práce vrhnout dříve — a tak dělá tak nějak vše najednou, což vede k chaosu, ve kterém se průběhem času stále hůře orientuje. Tím mimo jiné ztrácí také motivaci a spolu s ní se často vytrácí i jakákoli přidaná hodnota výsledného produktu.

Přitom by mnohdy stačilo mít dostatek relevantních informací o tom, jak k práci přistupovat, na co se postupně zaměřovat a jak její sepisování časově rozplánovat. Pokud se budete držet našich doporučení, možná budete překvapeni, s jakou lehkostí se dá tento závěrečný dokument vyhotovit.

Zaměříme se hlavně na diplomovou práci, bez které není možné dokončit magisterský studijní program, naše tipy se však dají využít i v případě bakalářských a jiných závěrečných prací.

Nejenže vás tak bude psaní práce bavit, ale díky nabyté organizovanosti dosáhnete vysoké kvality a i následná obhajoba se pro vás může stát příjemnou třešničkou na dortu vašeho studia.

Jak tedy na to?

Seberte potřebnou motivaci

Ačkoliv se to může zdát jako nepodstatný krok, pokud nebudete cítit dostatečnou motivaci do práce, budete mít problém dokonce i začít. Motivace je něčím, co nás žene kupředu — něčím, díky čemuž ráno vstáváme z postele.

Zhluboka se nadechněte a zamyslete se, proč jste se vůbec před lety na vysokou školu přihlásili. Jakou jste měli dlouhodobou vizi? Kde jste se viděli po dokončení studia? 

Ve spoustě případů se lidé hlásí na vysoké školy proto, aby po jejím dokončení získali práci svých snů. Ať už máte vizi jakoukoli, nezapomínejte na ni. Bude vás totiž při sepisování diplomové práce motivovat.

Brainstorming ohledně možných témat

Sedněte si s papírem a tužkou a zamyslete se nad potenciálními tématy vaší práce. Zvolené téma samozřejmě musí korespondovat s vaším oborem. Co byste se v rámci vašeho studia sami rádi dozvěděli? Jaké unikátní perspektivy můžete do vašeho oboru přinést?

Při volbě témat je nejdůležitější, aby vás dané téma bavilo a zajímalo. Můžete si projet zápisky, které jste si sepisovali na přednáškách a vytipovat témata, ke kterým vás to táhlo.

Díky tomu přijdete s několika tématy, na které by se dalo zaměřit. Jakmile se pro jedno z nich rozhodnete, samozřejmě jej budete prvně muset zkonzultovat s vaším učitelem.

Začněte s rešerší

Abyste byli schopni přijít s odpovědí na klíčovou otázku vaší diplomové práce, samozřejmě se neobejdete bez potřebné rešerše. Projděte si relevantní texty a vyhotovte experimenty, které vám pomohou přiblížit se k odpovědi.

Díky tomu zjistíte, zda má vaše téma smysl rozvíjet, nebo se ohledně něj nedá zjistit dostatek informací, které byste v práci mohli využít.

Pokud naznáte, že by bylo sepisování práce na vybrané téma až moc náročné, v této fázi budete moci vaši volbu ještě přehodnotit.

Volba zdrojů informací

Jakmile jste utvrzeni v tom, že se na vaše téma dá najít dostatek relevantních informací, jednotlivé zdroje vyfiltrujte. Uložte si ty, ze kterých budete primárně čerpat a držte se jich — díky tomu se budete schopni držet pevné struktury a vaše práce tedy bude mnohem přehlednější.

V případě potřeby samozřejmě můžete dohledávat i doplňkové informace z jiných zdrojů, dejte si však pozor na to, abyste z vaší osnovy příliš neodbočovali. Snadno se totiž v takovém případě můžete do celého procesu zamotat — a najít pak cestu ven, abyste znovu dosáhli potřebné struktury, může být časově velmi náročné.

Osnova: alfa omega přehlednosti závěrečné práce

Pokud máte za sebou kroky, které jsme si uvedli v předchozích řádcích, je načase pustit se do práce. 

Než však začnete se samotným psaním textu, dejte dohromady osnovu. Díky ní budete v jakékoli fázi vědět, k čemu směřujete a čeho se držet. Zpočátku zkontrolujte, jaké jsou požadavky na osnovu na vaší univerzitě a ty dodržte. Poté můžete zapojit trošku vaší iniciativy a „učesat“ ji tak, aby v ní byly obsažené všechny podstatné sekce.

Jakmile budete mít osnovu hotovou, pro jistotu ji zkonzulujte s vaším učitelem. Nicméně standardně by měla obsahovat tyto alespoň tyto základní body:

  • Abstrakt
  • Úvod práce
  • Cíle a metodika, případně také hypotézy práce
  • Teoretická část
  • Praktická část
  • Návrhová část
  • Závěr
  • Seznam použitých zdrojů
  • Přílohy

Do diplomové práce postupně dodávejte citace

V závislosti na vašem oboru a tématu bude potřeba dodávat citace buď do prvních kapitol, nebo do celého dokumentu. Tak jako tak však budete muset mít přehled o vašich citacích. Ty do diplomové práce dodávejte v průběhu sepisování — kdybyste je totiž měli dodávat až po dokončení, znamenalo by to pro vás další obrovskou časovou investici.

Naplánujte si časový rámec sepisování práce

Spousta studentů nechává práci na svém závěrečném projektu na poslední chvíli. Tomu doporučujeme se vyhnout a s prací začít co možná nejdříve. V opačném případě byste totiž na textu pracovali ve dne i v noci a hlavně i několik hodin v kuse, což je silně kontraproduktivní.

Bylo totiž dokázáno, že lidský mozek je schopen dosáhnout kompletní soustředěnosti jen po dobu 90 minut. Produktivita poté razantně klesá, a stejně tak i váš úsudek ohledně kvality vaší práce. Pokud tedy začnete na poslední chvíli, nejenže se s nejvyšší pravděpodobností dostanete do obrovského stresu, ale přirozeně ani nebudete schopni dodat takovou kvalitu. Práci totiž nebudete mít čas ani pořádně zrevidovat.

Nejproduktivnější budete, pokud sepisování práce rozložíte do krátkých bloků. Člověk přirozeně ztrácí chuť do práce, když ví, že jí musí dát několik hodin v kuse, představte si ale, že byste si dali malé cíle a práci věnovali třeba jen hodinu denně. Můžete se také např. rozhodnout, že budete každodenně psát určitý počet slov.

A pokud začnete s dostatečným předstihem, termín odevzdání stihnete levou zadní.

Finální korektura a formátování

Jakmile máte práci sepsanou, znovu si ji celou přečtěte a udělejte korektury. Je totiž možné, že jste v zápalu sepisování udělali spoustu chyb — a to jak těch gramatických, tak informačních.

Ideální bude, když vám po dokončení práce bude zbývat ještě několik dní na její odevzdání. Můžete ji totiž revidovat každý den — pokaždé totiž přijdete s trošku jinou perspektivou a nápady, jak ji vyšperkovat. Svou práci můžete také dát přečíst blízké osobě, aby vám podala nezaujatý názor.

Nezapomínejte také na správné formátování. V tom spousta studentů tápe a jedná se o jednu z dalších činností, která vám může zabrat podstatnou část vašeho času, který byste jinak mohli investovat do finálního zdokonalování vaší práce nebo třeba tolik potřebného odpočinku. Formátování diplomové práce si můžete objednat přes web ProfiFormátování.cz — můžete se zde spolehnout na správné technické zpracování a vy tak budete moci pustit z krku další starost.

Hodně štěstí!

Přečtěte si také o tom, jak udělat printscreen obrazovky nebo o tom, jak na bělené zubů.