Konopí patří mezi nejkontroverznější rostliny. Z konopí se získává marihuana, která má schopnost měnit stav naší mysli. To z ní činí jednu z nejpopulárnějších drog. Ale jaké jsou vlivy marihuany na lidskou psychiku? V tomto článku se podíváme na tři hlavní typy vlivů, které marihuana může mít na naši mysl – krátkodobé účinky, dlouhodobé účinky a terapeutické využití. Zjistíte, jak marihuana ovlivňuje naše kognitivní funkce a jak může ovlivnit naše duševní zdraví.

Co se stane po užití marihuany?

Marihuana ovlivňuje receptory v mozku. To následně vede k psychoaktivním účinkům. Hlavní aktivní složkou marihuany je delta-9-tetrahydrokanabinol (THC), který se váže na receptory typu CB1, které se nacházejí v různých oblastech mozku spojených s emocemi, pamětí a pocity potěšení.

Dochází k uvolňování endorfinů a dopaminu, což způsobuje pocit blaženosti, uvolnění a radosti. Uživatelé mohou pociťovat zvýšenou senzaci vnímání okolního prostředí, zesílení hudby nebo potravy a celkový pocit pohody. Euforie a relaxace jsou často vyhledávanými pocity spojenými s užíváním marihuany.

Krátkodobý vliv marihuany na lidskou psychiku

V momentě, kdy nastoupí účinky marihuany, se změní chování i vnímání člověka. Na každého ale působí trochu jinak. Zatímco někteří lidé zažívají pocity euforie a uvolnění, jiní uživatelé pociťují úzkost a mohou mít i halucinace. Negativní vjemy mohou být způsobeny i vyšším obsahem THC nebo vyšší dávkou marihuany.  

Krátkodobé účinky se obvykle projeví několik minut po požití a trvají několik hodin. Opatrní byste měli při užívání marihuany v jídle. Vstřebává se pomaleji a déle, účinky vás pak mohou zaskočit i 90 minut po požití.

Dlouhodobý vliv a rizika

Dlouhodobý vliv užívání marihuany na lidskou psychiku je stále předmětem výzkumu a diskuse. Existuje několik oblastí, ve kterých se zvažují možná rizika spojená s dlouhodobým užíváním marihuany:

Závislost

Jedním z hlavních rizik je vznik závislosti. Nevyvine se u každého uživatele marihuany, ale jde o častý problém.  Dlouhodobé užívání marihuany může změnit funkci mozku. To má za následek zvýšení rizika závislosti a snížení schopnosti kontrolovaného užívání.

Kognitivní funkce

Pravidelné užívání marihuany může mít negativní dopad na kognitivní funkce a kognitivní vývoj, zejména u mladistvých jedinců. Výzkum naznačuje, že dlouhodobé užívání marihuany v adolescenci má často vliv na paměť, pozornost, učení a schopnost rozhodování. Tyto změny mohou přetrvávat i po ukončení užívání.

Duševní zdraví

 Existuje spojitost mezi dlouhodobým užíváním marihuany a zvýšeným rizikem vzniku duševních poruch. Podle studií může pravidelné užívání marihuany zvýšit riziko vzniku psychiatrických onemocnění, jako je například schizofrenie, a to zejména u jedinců s genetickou predispozicí k těmto onemocněním.

Sociální a osobnostní vlivy

Dlouhodobé užívání marihuany může také mít dopad na sociální a osobnostní aspekty života. Někteří lidé mohou zažít sníženou motivaci, narušené vztahy, špatnou školní nebo pracovní výkonnost a sníženou kvalitu života.

Terapeutické využití marihuany


Terapeutický potenciál marihuany pro lidskou psychiku je stále předmětem výzkumu a diskuse. Některé studie naznačují, že marihuana může mít terapeutické účinky pro určité psychické stavy. Terapeutické využití marihuany by mělo být prováděno pod dohledem odborníka a v souladu s právními předpisy dané země. Je několik oblastí, kde se dá vliv marihuany pozitivně využít:

Redukce symptomů úzkosti a deprese

Marihuana může přinášet dočasnou úlevu od příznaků úzkosti a deprese. THC a CBD, dvě hlavní složky marihuany, jsou známy svými potenciálně anxiolytickými (protiúzkostnými) a antidepresivními vlastnostmi. Na každého ale nepůsobí stejně, a zároveň existují rizika nežádoucích vedlejších účinků.

Léčba posttraumatické stresové poruchy (PTSD)

 Marihuana, zejména s vyšším obsahem CBD, má potenciál pomáhat lidem, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou. CBD se projevuje jako relaxační a protizánětlivá látka, která snižuje stres a úzkost spojené s PTSD. I v tomto případě je nezbytné provádět terapii pod dohledem odborníka.

Léčba bolesti a neurologických poruch:

Marihuana se také zkoumá pro svůj potenciál v léčbě chronické bolesti a některých neurologických poruch, jako je například roztroušená skleróza. Konopí pomáhá snižovat bolest a zánět, a zároveň zlepšuje některé symptomy spojené s neurologickými onemocněními.

Vedlejší účinky při terapeutickém využívání

Důležité je také si uvědomit, že marihuana není vhodná pro každého a může mít nežádoucí vedlejší účinky. Vedlejší účinky užívání marihuany mohou zahrnovat zvýšenou úzkost, paranoiu, problémy s pamětí a koncentrací, snížení motivaci a závislost. Dlouhodobé účinky terapeutického užívání marihuany na psychiku nejsou zcela objasněny a vyžadují další výzkum.

Je tedy důležité, aby terapeutické využití bylo prováděno pod odborným dohledem a s plným povědomím o možných rizicích a benefitech. Osoby, které uvažují o terapeutickém užívání marihuany, by měly konzultovat svůj záměr s lékařem nebo odborníkem, kteří mají znalosti o léčebném potenciálu marihuany.

Rozdíly vlivu marihuany u jednotlivců

Každý jedinec může reagovat na marihuanu jinak, a to v závislosti na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří dávka užité látky, čistota marihuany, způsob užití, ale také individuální citlivost. Někteří lidé mohou pociťovat výraznější euforii a relaxaci, zatímco jiní se setkají s negativními účinky, jako je úzkost nebo paranoia.

Jsou potřeba další výzkumy

Závěrečné úvahy ukazují na nezbytnost dalšího výzkumu a osvěty v této oblasti. Je třeba provést další studie, které poskytnou hlubší porozumění terapeutickým účinkům marihuany na lidskou psychiku a zároveň identifikují potenciální rizika. Kromě toho je důležité poskytovat veřejnosti objektivní informace, aby bylo možné vést informované debaty a rozhodování týkající se terapeutického využití marihuany.

Marihuana má různé typy vlivu na lidskou psychiku, a to včetně euforie a relaxace, kognitivních změn a vlivu na psychické zdraví. Je důležité pečlivě zvažovat terapeutické využití marihuany a provádět další výzkum a osvětu, abychom lépe porozuměli jejím účinkům a potenciálním rizikům.