Výpis ze zdravotní dokumentace – téma, ke kterému se pojí mnoho otázek. Víte, kde ho získat a jak je to s jeho platností? Pojďme si zodpovědět nejčastější dotazy.

Výpis ze zdravotní dokumentace nebo zdravotní karta?

Zdravotní karta

Zdravotní karta pacienta vedená u praktického lékaře je určena primárně samotným lékařům. Obsahuje důležité informace o zdravotním stavu, provedených vyšetřeních, operacích a poskytnutých zdravotních službách, proto je také mnohem obsáhlejší než výpis.

V případě přechodu k jinému praktickému lékaři ji původní lékař zašle vašemu novému lékaři. Dle aktuální legislativy totiž není možné vydávat originál zdravotní karty do rukou pacienta ani jiné pověřené osoby. Můžete do ní ale samozřejmě nahlížet.

Výpis ze zdravotní dokumentace

Vychází ze zdravotní karty, je ale oproti ní stručnější a najdete zde jen opravdu nezbytné informace, které jsou přehledně sepsány. Údaje ve výpisu vždy vyplňuje váš lékař. Pro lepší představu jsem vložila odkaz: výpis ze zdravotní dokumentace – vzor najdete zde.

1. Kdy budu výpis potřebovat?

Výpis ze zdravotní dokumentace se vám bude hodit například při nástupu do nového zaměstnání. Většinou ho po vás bude požadovat zaměstnavatel pro účely závodní periodické prohlídky. Je vaší povinností výpis na žádost zaměstnavatele předložit. Dokument ale nepředkládáte přímo zaměstnavateli, nýbrž příslušnému lékaři, který pro zaměstnavatele zdravotnické vyšetření provádí.

2. Jak na žádost o výpis ze zdravotní dokumentace?

Žádost je krátký formulář, který lze vyplnit jak online, tak přímo u vašeho lékaře. Nejpohodlnějším způsobem je požádat o výpis ze zdravotní dokumentace pomocí online žádosti na stránkách vašeho praktického lékaře. Ne každý lékař však toto umožňuje. Možností je také kontaktovat lékaře telefonicky, e-mailem nebo osobně. Při osobní návštěvě v ordinaci je ale třeba mít s sebou osobní doklad (občanský průkaz, případně pas) kvůli ověření vaší totožnosti.

Obsah

Žádost obsahuje identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, bydliště, kontakt…), dále pak informace o pacientovi, o jehož údaje žádáte (v našem případě jste to vy) a nakonec formu požadavku a způsob převzetí. Většinou naleznete žádost o výpis ze zdravotní dokumentace ke stažení na webových stránkách vašeho praktického lékaře nebo si jej můžete vyžádat e–mailem či přímo v ordinaci.

Vzor, jak taková žádost o výpis ze zdravotní dokumentace vypadá, najdete zde.

3. Jak dlouho platí výpis ze zdravotní dokumentace?

Výpis ze zdravotní dokumentace má dle zákona platnost maximálně 90 dní tj. 3 měsíce od data, kdy byl vydán.

4. Kolik zaplatím?

Důležité je říci, že tento úkon není hrazen zdravotní pojišťovnou. Cena za výpis ze zdravotní dokumentace je různá dle ceníku vašeho praktického lékaře. Většinou se ale pohybuje kolem 400-500 Kč. Vždy ale platí, že náklady související s pořízením dokumentu hradí ten, kdo o něj žádá – tedy váš zaměstnavatel. Částku vám proto musí proplatit.

5. Lze vyhotovit výpis na počkání?

Výpis musí být ze zákona vystaven nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jste o něj požádali. Tento úkon není nijak časově náročný, často je tedy možné ho získat velmi rychle – například do druhého dne. Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání vyhotovit nelze. Řešením je kontaktovat svého praktického lékaře s žádostí předem, a výpis si pak jen vyzvednout. Ušetříte tak čas, který byste strávili v ordinaci.

6. Co když je dokumentace vedena elektronicky?

Tento problém je podrobněji řešen v zákoně o zdravotních službách. Vedením zdravotní karty v elektronické podobě nemůže být omezeno právo pacienta do ní nahlížet a pořizovat výpisy či kopie. Výstupy z dokumentace musí být možno převést do listinné podoby. Pokud vám lékař sdělí, že není schopen zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, musí zařídit kopie, a to nejpozději do 5 dnů, kdy vám byla tato informace oznámena.

Tip: Přečtete si článek o tom, co jíst pro podporu imunity.

Na závěr ještě krátké shrnutí. Obecně platí, že výpis ze zdravotní karty vystavuje praktický lékař. Ten má ze zákona povinnost vám jej na vaší žádost vystavit nebo alespoň dovolit do dokumentace nahlížet. Pouze vám ji nesmí nikdy dát do vašich rukou.

Aby vaše tělo bylo v co nejlepší formě, přečtěte si také o tom, jak efektivně zvládnout cvičit nebo jak na správné otužování.