S narozením miminka přichází do vašeho života radost a nekonečná láska. Ale spolu s tím i obavy, aby vše probíhalo tak, jak má a vaše miminko bylo zdravé a šťastné. Mezi jednu z mnoha oblastí, kterou budete u svého miminka sledovat, patří psychomotorický vývoj. Vývoj charakterizuje průměrné dovednosti, které by se miminko mělo v daný měsíc naučit. Sami budete překvapeni, jak rychle se miminko učí novým věcem a jak se každý měsíc mění jeho vnímání okolního světa.

1. měsíc

Během prvních týdnů si miminko přivyká na tento podivný svět. To znamená, že v první řadě si musí zvyknout na používání pěti základních smyslů, ale také na úplně nové přijímaní potravy a dýchání. Vše je pro něj nové a potřebuje svůj čas na aklimatizaci na světe. Nemůžete tedy čekat zázraky. V prvním měsíci života bude jeho hlavní náplní jídlo a spánek.

Miminko bude schopné pohybovat volně rukama a nohama na obou stranách. Při poležení na bříško na malou chvilku udrží hlavičku. Rozeznává světlo a tmu. Vidí do vzdálenosti přibližně 20 – 40 cm od obličeje. Pokud miminko položíte na záda otáčí hlavičku ze strany na stranu. K této dovednosti ho můžete motivovat pomocí hračky, kterou pomalu otáčejte ze strany na stranu nad obličejem miminka. Má sací a uchopovací reflex, proto se může stát, že se zachytí vašeho prstu. Pamatuje si hlas maminky a její vůni. I z toho důvodu budete první měsíc zcela neoddělitelní.

2. měsíc

Druhý měsíc miminko projevuje stále větší zájem o okolní svět. Začíná být více závislé na své matce. Poslouchá, co mu říkáte a dokáže se spokojeně usmívat. Vrtí a kope nožičkama i ručičkama. V poloze na bříšku už vydrží delší čas. Děti, které jsou hbité se už v druhém měsíci mohou snažit přetočit ze zad na bříško.

Držení těla se symetrizuje. Dokáže uchopit váš prst svojí dlaní. Bouchne do hračky a svoji pěst už nedrží pevně sevřenou. Nohy už malinko zvedne nad podložku. Celkově se stává více pohyblivým miminkem, než když bylo na světě úplný nováček.

Svět kolem sebe vnímá v druhém měsíci intenzivněji než v měsíci prvním. Hlavně díky schopnosti zaostřovat na předměty. Dokáže pomalu rozeznat obličeji a lidi ve svém blízkém okolí pozná po hlase. Líbí se mu vysoké tóny a otáčí hlavičku za zvuky. Miminko se umí usmát. Věřte, že je to jeden z nejkrásnějších okamžiků, který spolu zažijete. Nejen úsměvem o sobě mimino dává vědět. Dokáže využívat svůj pláč k dosažení svých potřeb. Když budete své děťátko bedlivě pozorovat zanedlouho dokážete rozpoznat, co vám svým pláčem chce sdělit.

Miminko prospí většinu dne.
Miminko v druhém měsíci spí až 15 hodin denně.

3. měsíc

Osobnost dítěte se pozvolna rozvíjí a formuje. Maminka už si na nového člena domácnosti zvykla a dokáže rozpoznat, kdy má mimino hlad, potřebuje přebalit nebo pochovat. Hlavičku zvedne do úhlu 45 °. Spojí ruce k sobě, když mu budete podávat hračku. Začíná se rozvíjet hmat, miminko dokáže sáhnout po hračce, ale nedokáže ji uchopit. Na zádech leží ve stabilní poloze a koordinace mezi okem, rukou a ústy se zlepšuje.

Poznává známé věci, reaguje na zvuky a otáčí se za nimi. Zaostří na svůj obraz v zrcadle, ale nepoznává se. Otáčí hlavu za předmětem, pozná tvář maminky a vnímá velmi pozorně své okolí. Vyhledává komunikaci a snaží se o první hlásky. V třetím měsíci už musíte dávat pozor, aby se mimino při hlasitém zvuku neprobudilo. Do této chvíle ho neprobudilo, kromě hladu, zhola nic.

4. měsíc

Miminko se dostává do stádia symetrie, to znamená, že udrží hlavičku a tělo v jedné přímce. Už ho nenechávejte nikde o samotě. Může se stát, že se otočí a mohlo by spadnout. Umí otáčet hlavou na všechny strany. Nohy i ruce udrží nad podložkou a energicky kope nožičkama. Umí udržet hlavičku zpříma v lehu na zádech a některá miminka dokáží ležet na boku bez opory.

Reaguje na předměty a známé osoby. Dokáže s jistotou rozpoznávat obličeje. Pozoruje i malé předměty a dokáže za nimi otáčet hlavičku. Nejzajímavější hračkou se stávají ruce. Dítě se dokáže svýma rukama zabývat i desítky minut. Začíná být stále více fixováno na svojí matku. Začíná být společenské a reaguje úsměvem nebo pláčem na podněty ve svém okolí. Vydává hrdelní zvuky a snaží se o komunikaci se členy rodiny. Směje se nahlas a dokáže vykřiknout radostí. Ve čtvrtém měsíci už miminko nenaspí tolik hodin i denní spánky se mohou zkracovat. Je zjevné, že se miminko stává plnohodnotným členem v domácnosti.

Miminko se zajímá o své nohy i ruce.
Nohy a ruce jsou nejlepší hračkou.

5. měsíc

Miminko se v pátém měsíci stává nesmírně čilým. Převrací se ze zad na břicho. Na bříšku už vydrží většinu probdělého času a jeví veliký zájem o své okolí. Pokud se přetočí na bříško snaží se o plazení a dokáže propnout ruce a prohýbat se v zádech. Opěrným bodem je stále loket. Pevně už drží a zvedá hlavičku. Po svých hračkách se natahuje, předává si je z ruky do ruky nebo je nechá spadnout na zem. Vše už probíhá zcela koordinovaně a vědomě.

Miminko rozpoznává hlasy, reaguje na zvuky, které slyší kolem sebe a dokáže se otočit za směrem hlasu. Umí projevit radost a smutek. Je velmi vnímavé na své okolí. Stává se společenským a komunikativním malým člověkem. V období pátého měsíce nastává u vašeho miminka obrovský pokrok, který můžete vnímat opravdu každý den. Každý den se naučí něco nového a nepřestane vás okouzlovat.

6. měsíc

V šestém měsíci se miminko začíná samo pomalu pohybovat. Zatím se mu daří pohyb směrem kupředu a jeho zvídavost ho žene mimo hrací podložku, kde chce objevovat svět kolem sebe. Už slyší na své jméno, brblá si, žvatlá a dokáže se ozvat, pokud se mu něco nelíbí. Kolem šestého měsíce se u většiny dětí objevují první zuby. Nadměrné slintání a podrážděnost miminka během dne i noci mohou být příznaky růstu mléčných zubů.

Když leží miminko na zádech strčí si své nohy do pusy. Je to jedna ze zábavných kratochvílí, která dokáže vaše děťátko zabavit na desítky minut. Bez potíží už dokáže používat své ruce. Udrží jakýkoli předmět a je fascinováno malými věcmi. Proto se mějte na pozoru, aby si malé předměty nestrkalo do pusy. Pusa je v tomto období hlavním pomocníkem při zkoumání okolního světa.

Maminky by se měly pomalu obrnit, protože nastává období, kdy začíná být dítě fixované na jejich přítomnost a odmítá bez nich být. Pokud si ho vezme někdo cizí, pláče a hledá, kde je jeho maminka. Snaží se upoutat matčinu pozornost. Pokouší se o první spojování souhlásek a samohlásek do proudu zvuku. Pokud spojíte nějakou činnost s jednou písničkou, vzpomene si na ni. Je dobré opakovat stejné věci neustále dokola. Dítě si je ukládá do paměti a propojuje si je s konkrétními okamžiky.

Při pozorování vývoje vašeho miminka mějte na paměti, že každé dítě je jedinečná bytost a jeho vývoj nemusí probíhat podle tabulek. Dopřejte mu čas a prostor na poznávání okolního světa a radujte se z každého malého úspěchu. Pokud se vám na psychomotorickém vývoji cokoli nezdá, kontaktujte odborníka.